Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Požární cvičení


V pátek 19. 5. 2017 se v 8.10 hod. rozlehlo školou v Roztokách hlášení o požárním poplachu. Všichni žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci se evakuovali směrem na školní zahradu a mezitím dorazily složky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje PS Roztoky. Velitel byl informován, že je budova evakuována, ale v budově zůstali 2 žáci. Byl proveden průzkum objektu a zahájeno pátrání po žácích. Plyn a elektřina vypnuty, nalezení žáci ošetřeni zdravotníkem HZS Roztoky. Taktické cvičení bylo zdárně ukončeno.

Žáci se ale nevraceli do výuky, připravili se na kolotoč několika stanovišť, která doplnila program Ochrany člověka za mimořádných okolností. Stanoviště zdravovědy obsadili zdravotníci ASČK pod vedením M. Černého, hasiči předváděli technické novinky a výsuvný žebřík. Roztočtí hasiči se pak až do konce cvičení věnovali našim žákům na lezecké stěně (poděkování patří panu R. Šmídovi a jeho kolegům). Za Odbor životního prostředí města Roztoky přišla pozdravit žáky paní Ing. R. Reváková, připomínat nutnost ochrany životního prostředí, jak na odpady, je prostě nutností, ale dá se to zvládnout i příjemným způsobem. Paní učitelky Bloudková a Tomanová (psycholog) na stejném stanovišti představily žákům publikaci jejich spolužáků – Ekologické charakteristiky mikroregionu Roztoky, z roku 2014, a připravili pro žáky motivační křížovku. Strážník městské policie upozornil na každodenní nešvary na našich ulicích, starší žáci měli možnost si dopravní výchovu vyzkoušet i na testech v počítačové učebně pod vedením pana učitele Slámy.

A protože žáků nebylo málo, další stanoviště zdravovědy a dopravní výchovy obsadili další kolegové – J. Kejmarová, I. Schafferová, T. Náhlovská a J. Háva a připravili se opravdu zodpovědně.

Jedno stanoviště se tak trochu vymykalo svým obsahem, ale zcela jistě patří do dnešního života a patřilo k těm velmi zajímavým. Roztocký vzdělávací spolek Equilibrium Education pod vedením Ing. J. Kolcuna a Dr. M. Londesborough připravil pro naše žáky stanoviště, na kterém si mohli během 25 minut vyzkoušet, co s nimi udělá intenzivní psychické i fyzické zatížení. Oba lektoři nejprve žákům vysvětlili vliv stresu na hlavu i tělo. Aby nezůstalo jen u teorie, žáci si pak na vlastní kůži vyzkoušeli modifikaci metody, která se běžně využívá v NASA při výcviku kosmonautů, v armádních a policejních jednotkách, ale i při výcviku letových dispečerů nebo v top managementu mezinárodních firem. Zkrátka všude tam, kde je potřeba se rozhodnout pod velkým tlakem. Po fyzické zátěži žáci odpovídali na stejné otázky jako před zátěží, ale sami se přesvědčili o tom, jak se zvýšila jejich chybovost odpovědí, jak se ztrácela jemná motorika, objevilo se tunelové vidění a slyšení, nebyli schopni si vzpomenout na naučené znalosti. Snahou bylo ukázat, jak čelit stresu, vyzkoušet si krátce některé metody – dýchání, sebevědomé prohlášení „to je moje království“ apod. Stres totiž pronásleduje nás všechny, naše žáky pak při písemných pracích, ústním zkoušení u tabule, ale také při přijímačkách na střední školy, při maturitě nebo i na prvním rande.

Cvičení se vydařilo, počasí nám velmi přálo. Nezbývá, než se chystat na to další cvičení. Těšit se mohou i žáci ze Žalova.

D. Moravcová, koordinátor PO