Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

DofE - Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Vloženo: 3.3.2023 | Zobrazeno: 535x

Mezinárodní motivační program, kterého se mohou zúčastnit všichni ve věku od 14 do 24 let, nabízí možnost osobního rozvoje v oblasti sportu, dovedností a dobrovolnictví. V každé z těchto oblastí si účastník - dofák zvolí vlastní cíl, kterému se pravidelně věnuje. Po dosažení stanovených cílů čeká všechny ještě společná expedice, při které prověří svou schopnost spolupracovat a efektivně komunikovat.

Odměnou za projevené úsilí je nejen certifikát, který může dofákům pomoci při přijímacích zkouškách na střední školy, ale hlavně dobrý pocit z toho, že se sami vlastním úsilím dokázali posunout vpřed a uspět.

Umět si stanovit reálné cíle, pravidelně se věnovat jejich plnění a následně jich dosáhnout, spolupracovat i ve ztížených podmínkách, to vše jsou klíčové kompetence, které v dnešním světě absolventi programu jistě nejednou zúročí.

Na naší škole se v letošním roce účastní 32 žáků z 8. a 9. tříd, kterým se věnují 4 proškolení vedoucí DofE z řad zaměstnanců školy. Žáci se věnují nejrůznějším aktivitám od hry na hudební nástroj, psaní knihy, přes jízdu na koni, běh až po dobrovolnictví ve školce, v domově seniorů či pomoci spolužákům.
Program DofE pod záštitou MŠMT, MZV a UNICEFu přinesl na naší školu i program Stand by me - Stůj při mně. Jeho cílem je snížit riziko školního neúspěchu a podpořit spolupráci mezi dětmi. Stand by me představuje příležitost pro vytváření pozitivních vazeb mezi žáky a pro vytváření pozitivního přístupu k procesu učení a spolupráce.

Nově se do projektu dobrovolně zapojilo 6 žáků. Ti se budou ve dvojicích společně věnovat malým projektům, které si s asistencí mentora zvolí. Podmínkou plnění programu je pravidelné setkávání, společná komunikace a společné závěrečné zhodnocení. Stand by me přinese účastníkům prestižní certifikát o absolvování programu, a především jim pomůže posílit klíčové kompetence.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.