Kotva
COVID-19
 
 
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 

Testování žáků s účinností od 3.ledna 2022- nová pravidla

Vloženo: 31.12.2021 | Zobrazeno: 306x


Vážení rodiče,
po jednání vlády dne 29. 12. 2021 platí pro testování žáků s účinností od 3.ledna 2022 nová pravidla zde (Velikost: 146 kB)

Níže uvádím nejdůležitější informace: 
Škola nadále pokračuje v PCR testování, které probíhá vždy v pondělí před vyučováním (testování PCR metodou probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dní).

Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci SARS-CoV-2.
Nebude-li žák přítomen v termínu PCR testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu antigenním testem. 
Testovat se nemusí žáci, kteří doloží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem provedený poskytovatelem zdravotních služeb.

 

V případě, že žák bude mít ve škole pozitivní výsledek PCR testu bude škola postupovat následujícím způsobem:
1. Škola informuje zákonné zástupce žáků dané třídy o faktu, že se ve třídě vyskytl pozitivně testovaný žák.
2. Škola zasílá údaje o výsledku testování příslušné hygienické stanici a dále postupuje dle pokynů a nařízení vydaných hygienickou stanicí.
3. V případě pozitivního testu PCR zákonný zástupce žáka bez zbytečného odkladu informuje svého registrujícího poskytovatele zdravotnických služeb, který je povinen nařídit žákovi izolaci. 

V případě, že žák bude mít ve škole pozitivní výsledek preventivního antigenního testu bude škola postupovat následujícím způsobem:

1. Žák je izolován od kolektivu třídy.
2. Škola informuje zákonného zástupce žáka o pozitivním testu.
3. Škola vystaví potvrzení o pozitivním výsledku testu a předá žákovi.
4. Žák bezodkladně opouští školu (je vyžádána součinnost zákonného zástupce).
5. Škola zasílá údaje o výsledku testování příslušné hygienické stanici.
6. Hygienická stanice vystaví elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření. 
7. V případě pozitivního konfirmačního testu PCR zákonný zástupce žáka bez zbytečného odkladu informuje svého registrujícího poskytovatele zdravotnických služeb, který je povinen nařídit žákovi izolaci. 

Dále platí, že pokud má žák pozitivní výsledek PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid -19 ve škole, je zákonný zástupce žáka povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek tak, aby škola mohla zahájit jednání s hygienou. 

Budete-li mít jakékoliv dotazy, prosím, neváhejte mě kontaktovat. 
S pozdravem a přáním klidného roku 2022
Olga Janoušková, ředitelka školy 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.