Kotva
COVID-19
 
 
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Provoz školy od 3. 5. 2021 - 2. stupeň ZŠ

Vloženo: 30.4.2021 | Zobrazeno: 611x

Vážení rodiče,
v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření MZ.

S účinností od 3. 5. 2021 se ve Středočeském kraji umožňuje osobní přítomnost žáků 2.stupně v rotačním systému celých tříd.

Organizace rotační výuky na 2. stupni

Prezenčně budou ve škole tyto třídy:

· sudé týdny (od 3. 5.): 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 8.A, 8.B, 8.C a 8.E

· liché týdny (od 10. 5.): 7.A, 7.B, 7.C, 7.E, 9.A, 9.B, 9.C

plán výuky pro jednotlivé třídy (Velikost: 68.79 kB)

Žáci tříd, kteří se v daném týdnu nenacházejí v režimu prezenční výuky, se vyučují distančním způsobem v Google classroom. Zaktualizované rozvrhy distanční i prezenční výuky mají žáci v Bakaláři.

Podmínkou účasti žáka na prezenční výuce je povinné testování.

Vstup do školy


Testování žáků 

Testování žáků 2.stupně bude probíhat v týdnu 3. – 7. 5. 2021 v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do školy v učebnách daných tříd. V případě, že žák nebude v pondělí nebo ve čtvrtek ve škole, bude testování provedeno v den příchodu žáka do školy. Při testování budou používány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr.
instruktážní video

Instruktážní leták
Letáček pro rodiče
Letáček pro žáky

V dalších týdnech plánujeme ve spolupráci se zřizovatelem školy zajistit testování PCR metodou, které bude probíhat 1x týdně. V případě, že nechcete své dítě nechat testovat, v takovém případě nebude žákovi umožněna účast na prezenční výuce. Žák bude mít omluvenou absenci. Škola takovému žákovi poskytne přiměřenou formu studijní podpory (škola není povinna v takovém případě zajistit distanční způsob vzdělávání).


Ochrana nosu a úst

Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, musí mít po celou její dobu povinně ochranu úst a nosu – rouška, respirátor. 

Školní jídelna

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy. 

Žáci na distanční výuce si mohou obědy odebrat přes okénko:

Roztoky – okénko č.2 vstup zadním vchodem (kovové schodiště)

1. stupeň distanční výuky – 11:45 – 13:00

2. stupeň distanční výuky – 13:00 – 14:00


Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně budou v týdnu prezenční výuky automaticky přihlášeni k odběru obědů. Pokud o odebírání obědů nemáte zájem, je nutné obědy individuálně odhlásit.

 

Otázky a odpovědi

Co když moje dítě prodělalo covid – 19?

V takovém případě musí zákonný zástupce doložit potvrzení od lékaře / laboratoře / KHS o prodělané nemoci. Pokud zákonný zástupce potvrzení nedoloží, tak se žák účastní testování podle harmonogramu školy. Po uplynutí lhůty 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem je žák zařazen do harmonogramu testování.


Co když nechci svoje dítě nechat otestovat?

V takovém případě nebude žákovi umožněna účast na prezenční výuce. Žák bude mít omluvenou absenci. Škola takovému žákovi poskytne přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů a využití individuálních konzultací (škola není povinna v takovém případě zajistit distanční způsob vzdělávání).


Můžu nechat dítě otestovat mimo školu?

Ano, je to možné. Pozor, prezenční výuky se žák může účastnit pouze po předložení negativního výsledku testu provedeného na odběrovém místě (max. 48 hodin starého).


Co když moje dítě bude ve škole pozitivně testováno?

Dítě bude pobývat v izolaci od ostatních žáků do příchodu zákonného zástupce. Po odchodu ze školy jsou zákonní zástupci povinni informovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Tímto prosíme zákonné zástupce, aby byli připraveni na situaci, že budou vyzváni si své dítě neprodleně vyzvednout ve škole.


Co když dítě nebude přítomno ve škole v okamžiku testování?

Žák bude otestován bezprostředně po příchodu do školy.


Vydá škola potvrzení o negativním testu?

Na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.


Co když dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená tělesná teplota nad 37° C, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy)?

V takovém případě prosím dítě do školy neposílejte.


Může dítě při prezenční výuce používat obličejový štít místo roušky?

Dle metodických pokynů MŠMT nemůže.Mgr. Olga Janoušková
ředitelka ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky