Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Provoz školy od 12. 4. 2021 - 1. stupeň ZŠ

Vloženo: 8.4.2021 | Zobrazeno: 1137x

Vážení rodiče,

vláda ČR na svém zasedání dne 6. 4. 2021 povolila od pondělí 12. dubna 2021 prezenční výuku žáků 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd (režim sudý/lichý týden).

Podmínkou účasti žáka na prezenční výuce je povinné antigenní testování.

Dále je povolen provoz školní družiny za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě.

Žáci 2. stupně zůstávají na distanční výuce. Jsou pro ně povoleny skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků a za dodržení režimových opatření.

Organizace rotační výuky na 1. stupni

· liché týdny (od 12. 4.): 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.E, 5.A, 5.B

· sudé týdny (od 19. 4.): 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 5.C, 5.D, 5.E

plán výuky pro jednotlivé třídy (Velikost: 68.79 kB)

Žáci tříd, kteří se v daném týdnu nenacházejí v režimu prezenční výuky, se vyučují distančním způsobem v Google classroom.
 

Vstup do školy - Roztoky

lichý týden - od 12. 4. 2021

1.C - ZwPe    7:40 zadní vchod

1.D - ChaM    7:50 zadní vchod

1.E - JiAn      7:45 přední vchod

3.C - KrVe     7:50 třídou

3.D - HeDi     7:45 třídou

3:E - RaJi      7:45 recepce

sudý týden - od 19. 4. 2021

2.C - RoLe     7:40 přední vchod

2.D - RaŠá    7:50 před jídelnou

2.E - VlBa     7:45 před jídelnou

4.D - ČeLu    7:45 zadní vchod

4.E - PoEv     7:45 přední vchod

5.C - JeTu     7:50 zadní vchod

5.D - MlJa     7:50 přední vchod

5.E - PeJa     7:55 přední vchod

 

Vstupy do školy - Žalov

lichý týden - od 12. 4. 2021

hlavní vchod:

1.A......7.40

1.B......7.45

3.A......7.50

3.B.....7.55

boční vchod:

5.A.....7.45

5.B.....7.50

sudý týden - od 19. 4. 2021

hlavní vchod:

2.A.....7.40

2.B.....7.45

4.A.....7.50

boční vchod

4.B…..7.40

4.C.....7.45


Ochrana nosu a úst

Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, musí mít po celou její dobu povinně ochranu úst a nosu – rouška, respirátor. Toto opatření se týká i školní družiny.

Testování žáků

Testování žáků 1. stupně bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do školy či ranní družiny v učebnách (odděleních) daných tříd. V případě, že žák nebude v pondělí nebo ve čtvrtek ve škole, bude testování provedeno v den příchodu žáka do školy.

Při testování budou používány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr. Žákům budou při testování nápomocny třídní učitelky, vychovatelky, asistentky, v případě nutnosti další zaměstnanci školy.

Proberte prosím se svými dětmi celou záležitost a vysvětlete jim význam testování. Ubezpečte je prosím o nebolestivosti celého úkonu. Společně se můžete podívat na následující video, které testování zachycuje: instruktážní video


U žáků 1. ročníku je možná asistence zákonného zástupce při provádění testu. V této souvislosti Vás moc prosíme o důkladné zvážení této možnosti vzhledem k organizačním, prostorovým a hygienickým možnostem školy.

Instruktážní leták (Velikost: 1.67 MB)
Letáček pro rodiče (Velikost: 545.39 kB)
Letáček pro žáky (Velikost: 344.28 kB)


Školní družina

Školní družina bude v provozu ráno od 6:30 do 7:40 a odpoledne do 17 hodin ve stejných kolektivech jako prezenční výuka.

Školní jídelna

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy. 

Žáci na distanční výuce si mohou obědy odebrat přes okénko:

Žalov – 13:15 – 14:00

Roztoky – okénko č.2 vstup zadním vchodem (kovové schodiště)

1. stupeň distanční výuky – 11:45 – 13:00

2. stupeň distanční výuky – 13:00 – 14:00

Žákům na prezenční výuce bude oběd hromadně přihlášen. Případné odhlášení stravy je nutno provést individuálně.

 

Otázky a odpovědi

Co když moje dítě prodělalo covid – 19?

V takovém případě musí zákonný zástupce doložit potvrzení od lékaře / laboratoře / KHS o prodělané nemoci. Pokud zákonný zástupce potvrzení nedoloží, tak se žák účastní testování podle harmonogramu školy. Po uplynutí lhůty 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem je žák zařazen do harmonogramu testování.


Co když nechci svoje dítě nechat otestovat?

V takovém případě nebude žákovi umožněna účast na prezenční výuce. Žák bude mít omluvenou absenci. Škola takovému žákovi poskytne přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů a využití individuálních konzultací (škola není povinna v takovém případě zajistit distanční způsob vzdělávání).


Můžu nechat dítě otestovat mimo školu?

Ano, je to možné. Pozor, prezenční výuky se žák může účastnit pouze po předložení negativního výsledku testu provedeného na odběrovém místě (max. 48 hodin starého).


Co když moje dítě bude ve škole pozitivně testováno?

Dítě bude pobývat v izolaci od ostatních žáků do příchodu zákonného zástupce. Po odchodu ze školy jsou zákonní zástupci povinni informovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Tímto prosíme zákonné zástupce, aby byli připraveni na situaci, že budou vyzváni si své dítě neprodleně vyzvednout ve škole.


Co když dítě nebude přítomno ve škole v okamžiku testování?

Žák bude otestován bezprostředně po příchodu do školy.

Vydá škola potvrzení o negativním testu?

Na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.


Co když dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená tělesná teplota nad 37° C, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy)?

V takovém případě prosím dítě do školy neposílejte.


Může dítě při prezenční výuce používat obličejový štít místo roušky?

Dle metodických pokynů MŠMT nemůže.Mgr. Olga Janoušková
ředitelka ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky