Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Provoz školy od pondělí 4. 1. 2021

Vloženo: 28.12.2020 | Zobrazeno: 603x

PREZENČNÍ VÝUKA

Od pondělí 4. 1. 2021 je povolena prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků základních škol, ostatní ročníky se učí distančně.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací a pohybové činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny (i ranní).

Podrobné informace dostanete od svých třídních učitelů přes Bakalář.

 

DISTANČNÍ VÝUKA

Pro ostatní žáky 3. - 9. ročníků pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. 

Distanční výuka probíhá v hlavních a naukových předmětech přes Google učebnu a formou on-line vysílání přes Google meet. Je organizována dle rozvrhů vytvořených pro účely distanční výuky. Tyto rozvrhy nalezne 1. stupeň v Bakaláři na nástěnce třídy, 2. stupeň v Bakaláři – Výuka a přes kalendář (v rozvrhu) si mohou zkontrolovat rozvrh na konkrétní týden.

 

OMLOUVÁNÍ Z VÝUKY 

Žáci jsou povinni se účastnit výuky, a to i distanční. Z distanční výuky se mohou omluvit pouze žáci, kteří jsou nemocní. Pouhá karanténa není důvodem pro neúčast na distanční výuce. 

 

KOMUNIKACE S RODIČI A ŽÁKY 

Komunikace se zákonnými zástupci žáků bude probíhat především přes třídního učitele prostřednictvím Bakalářů.

 

Online vysílání bude probíhat cca v rozsahu 50% standardní prezenční výuky.

Online vysílání nebude probíhat v klasických vyučovacích hodinách, ale v kratších časových úsecích.

Zbylá výuka bude probíhat přes Google učebny formou zadávání práce, úkolů, kvízů, testů a jejich následného odevzdávání.

 

 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Mgr. Olga Janoušková
ředitelka školy

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 (Velikost: 221.32 kB)