Kotva
COVID-19
 
 
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Vloženo: 23.12.2020 | Zobrazeno: 368x

Vážení rodiče,

obracím se na vás s informacemi k provozu škol a školských zařízení v prvním lednovém týdnu roku 2021. Jelikož epidemiologická situace v naší zemi není nadále dobrá, Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Provoz škol a školských zařízení od 27.12.2020 do 10.01.2021

Osobní přítomnost je povolena pro žáky 1. a 2. ročníků prvního stupně základní školy. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.  Pro žáky 1. a 2. ročníků je umožněn provoz školní družiny.

Školní jídelna bude v provozu, obědy na leden jsou pro všechny strávníky přihlášeny. Kdo o výdej obědů do jídlonosičů nemá zájem, musí si obědy individuálně odhlásit.

Rozvrhy pro distanční výuku budou průběžně doplňovány do Bakaláře, případné další informace najdete na webových stránkách školy nebo je obdržíte od třídních učitelů. 

Mgr. Olga Janoušková
ředitelka ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky