Kotva
COVID-19
 
 
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Provoz školy od 30. 11. 2020 

Vloženo: 23.11.2020 | Zobrazeno: 967x

Od 30. 11. 2020 je povolena prezenční výuka žáků 1. stupně základní škol a 9. ročníků.

Zbývající třídy 2. stupně budou vyučovány v tzv. rotační výuce.

 

Od 30. 11. (lichý týden) půjdou do školy všechny 6. ročníky a z 8. ročníků třídy 8.A a 8.C.

Od 7. 12. (sudý týden) nastoupí 7. ročníky a z 8. ročníků třídy 8.B a 8.E.

 

V rámci rotační výuky mohou být změny v rozvrhu tříd 2. stupně. Platný rozvrh pro toto období žáci najdou v Bakalářích na nástěnce. 

 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací a pohybové činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny (i ranní).

Žáci si musí individuálně přihlásit obědy, pokud je měli odhlášené.

Konkrétní informace dostanete od třídních učitelů.

 

Mgr. Olga Janoušková

ředitelka školy