Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Provoz školy od středy 18. 11. 2020

Vloženo: 13.11.2020 | Zobrazeno: 602x

Provoz školy od středy 18. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

· Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

· Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

· Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací a pohybové činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

· Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny (i ranní).

· Žáci si musí individuálně přihlásit obědy, pokud je měli odhlášené.

Pro ostatní žáky 3. - 9. ročníků pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Mgr. Olga Janoušková
ředitelka školy