Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Opatření COVID - 19

Vloženo: 25.8.2020 | Zobrazeno: 2201x | Zatím neupraveno

Tato opatření, která platí v současné době, budeme průběžně aktualizovat podle pokynů MŠMT a MZ podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor.


1. 9. 2020 - 1. třídy

Do školy mohou doprovodit prvňáčka pouze rodiče, bez dalších rodinných příslušníků. Povinností rodičů je při vstupu do školy si dezinfikovat ruce a mít roušku. Prvňáčci roušky mít nemusí.

1.A, 1.B (Žalov) sraz v 9.00 hod před školou

1.C, 1.D, 1.E  (Roztoky) sraz v 10.00 hod před školou

Tento den musí zájemci své dítě přihlásit do školní jídelny a školní družiny. Přihlášky a další informace rodiče dostanou emailem od třídních učitelů. Formuláře je možné stáhnout v sekcích školní jídelna a družina Také se bude vybírat vratná záloha 80 Kč na čip. Prosíme rodiče o přesnou částku.


1. 9. 2020 - ostatní žáci

Sraz žáků je v kmenových třídách v 8.00 hod. Žáci nemusí mít roušky, ani potvrzení o bezinfekčnosti. Při vstupu do školy jsou povinni si dezinfikovat ruce a dodržovat hygienická pravidla.


1. týden - 2.- 4.9.2020

Žáci jsou převážně v kmenových třídách.  Vyučování probíhá podle rozvrhu, bez odpoledního vyučování.

2. 9. 2020 bude probíhat výměna učebnic.


Opatření po žáky

Žáci jsou povinni si při vstupu dezinfikovat ruce a provádět pravidelnou dezinfekci rukou v průběhu dne. V každé třídě, oddělení školní jídelny, toaletách, tělocvičnách je k dispozici bezoplachová dezinfekce. V prostorách školy probíhá časté a intenzivní větrání. Úklid a dezinfekce probíhá vícekrát denně všech místností, ve kterých se žáci pohybují. 

Žák vykazující infekční onemocnění bude izolován a ihned budou voláni rodiče. Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekční nemoci. 


Školní jídelna

Před vstupem je povinná dezinfekce rukou. Prostory jídelny jsou pravidelně dezinfikovány. Není umožněn samoobslužný výdej, např. odebírání příborů z hromadných zásobníků. Plánujeme v nejbližší době výdej obědů pro cizí strávníky za přísnějších hygienických pravidel, z těchto důvodů cena tohoto oběda bude navýšena (nebude umožněn výdej do vlastních jídlonosičů, škola zajistí jednorázové obaly). Prosím, sledujte aktuální informace.


Školní družina

Provoz školní družiny bude zahájen v běžném režimu za dodržování přísnějších hygienických opatření. Bude zajištěno častější větrání oddělení, dohlíženo na dodržování zvýšené hygieny. Oddělení budou tvořit skupiny převážně žáky dvou tříd. V odpoledních hodinách bude docházet ke spojování oddělení podle předem určeného harmonogramu a to tak, že žáci budou převáděni pouze do předem určeného oddělení. Ranní družina a konečná družina bude probíhat v Roztokách i v Žalově, vždy ve dvou oddělení tak, aby byly umožněny dvoumetrové rozestupy žáků. Zvýšená pozornost bude také věnována příznakům onemocnění, jako je zvýšená teplota, rýma a kašel. V případě podezření na onemocnění budou rodiče o tomto informováni a žák bude umístěn s rouškou do izolace, než si jej vyzvedne rodič. 

 

Pronájmy

Pronájmy budou umožněny. Není možné využívat školní nářadí a náčiní. Před vstupem do tělocvičny jsou všichni povinni si dezinfikovat ruce. Prostory tělocvičen jsou pravidelně dezinfikovány. Nebudou umožněny hromadné akce, např.: zápasy, turnaje více než dvou družstev.


Návštěvy

Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. Návštěva je možná až po předchozí domluvě, pro návštěvu je vyčleněna zóna - v Žalově počítačovna, v Roztokách prostor u recepce. Tato zóna je průběžně dezinfikována. 


Mgr. Olga Janoušková

ředitelka školy

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.