Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Doplňující informace k otevření konzultací pro 2. stupeň

Vloženo: 5.6.2020 | Zobrazeno: 554x | Zatím neupraveno

Vážení rodiče,

 

rozvrh konzultací vypsaných pro svoji třídu naleznete dnes od 16:00 h v Bakalářích na nástěnce. Konzultace pro 6. – 8. třídy jsou rozepsány včetně třídnických hodin (Th) po všech předmětech, kromě výchov, které je možné konzultovat individuálně po dohodě s vyučujícími.  Rozvrh je rozdělen po dnech od pondělí do pátku tak, jak jste zvyklí.

9. třídy mají vypsané třídnické hodiny (Th) a možnost individuálních konzultací po dohodě s vyučujícími. Pokud budete potřebovat podrobnější informace, prosím obracejte se na třídní učitele.

 

Žáci si přinesou:

-  čestné prohlášení (Velikost: 268.76 kB) - hned 1. den při příchodu do školy, jinak nebudou přijatí k prezenční výuce, viz vyhláška MŠMT.

- přezůvky, psací a rýsovací potřeby, učebnice a sešity vybraných předmětů a svačinu

- 2 roušky v sáčku (na odložení)

 

Vyučující si žáky vyzvedne před stanoveným vchodem:

Hlavní: 7.B., 7.C., 8.B., 9.A.,

Zadní (ze zahrady): 6.A., 6.E., 7.E., 8.A., 9.C.

Vrátnice: 6.B., 6.C., 7.A., 8.C., 9.B.

 

Žáci se přezouvají před třídou a oblečení si nechávají ve třídě.

Rodiče nejpozději den předem žáka dohlašují na konzultace nebo ho z konzultace omlouvají, kvůli dodržení maximálního počtu žáků ve skupinách dle mimořádného opatření MZ, zákon č. 258/2000 Sb, abychom mohli pružně reagovat a případně žáky rozdělit na 2 skupiny a vypsat další konzultace. Z tohoto důvodu se časy konzultací mohu drobně měnit.  Vy i žáci budete včas upozorněni vyučujícím, či třídním učitelem.

 

Děkujeme za spolupráci

 

Mgr. Petra Červinková