Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Docházka do školy 25. 5. – 30. 6. 2020

Vloženo: 22.5.2020 | Zobrazeno: 649x | Zatím neupraveno

 

Od pondělí 25.5.2020 začínají děti docházet po skupinách do školy. Škola nastavila základní provozní podmínky v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ZŠ podle manuálu MŠMT vydaného dne 30. 4. 2020 ve spolupráci s MZ – ZDE.

Samozřejmostí bude zvýšená hygiena - dávkovače s dezinfekcí, jednorázové papírové ručníky, dezinfekce tříd a všech společných prostor, nošení roušek.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Všechny věci, které si žák přinese do školy, např. přezůvky, učení, hračku, knížku apod. si musí každý den odnést domů, protože třídy a společné prostory se několikrát denně budou uklízet a dezinfikovat.

 

Kritériem pro rozdělování do skupin byl zájem o dopolední nebo i odpolední blok, proto jsou skupiny tvořeny napříč jednotlivými ročníky i třídami. Skupiny musí být tvořeny maximálně 15 žáky, jsou neměnné a navzájem se nepotkávají.

Rodiče žáků dostali ucelené podrobné informace o rozdělení do skupin, časovém rozvrhu dopoledního i odpoledního bloku, časovém rozvrhu docházky na oběd atd.

 

Při prvním vstupu do školy předá každý žák svému pedagogickému pracovníkovi Čestné prohlášení s datem 25. 5. 2020, případně s datem pozdějšího nástupu. Pokud toto prohlášení nepřinese, nebude do školy vpuštěn!

 

Dominantní formou zůstává do 30. června vzdálená výuka. V rámci školní skupiny mají být řešeny primárně úlohy, jež řeší i ty děti, které zůstaly doma. (viz článek Seznam zprávy.cz  ZDE

 

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga ZDE.

 

V souvislosti s nutností rozdělit žáky do skupin napříč ročníky i třídami škola zajistila i možnost připojit se ve třídách na wifi a online pracovat se svým třídním učitelem nebo v classroomu či v jiných platformách dle zadání učitele. Je však nutné, aby měli žáci sluchátka a nerušili ostatní žáky.

Mezi dopoledním a odpoledním blokem dochází přihlášení žáci do školní jídelny, kde pro ně bude zajištěn teplý oběd. Dodatečné přihlášení k odběru oběda je možné po individuální domluvě u vedoucí konkrétní školní jídelny.

V odpoledních blocích budou moci jednotlivé skupiny trávit čas např. areálu ZŠ (školní zahrada u roztocké budovy), v lese nebo v Třešňovce, nikoliv na veřejných hřištích.

Nepřítomnost žáka rodiče omlouvají třídnímu učiteli.

 

Případné dotazy směřují rodiče třídním učitelům.

 

Mgr. Šárka Kovaříková