Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Upřesnění informací - nejčastější dotazy

Vloženo: 6.5.2020 | Zobrazeno: 528x | Zatím neupraveno

Na základě nejčastějších dotazů upřesňujeme informace ke vzdělávání žáků 1. stupně v období od 25. 5. 2020.

Děti, které půjdou do školy:

- rodiče do 18. 5. 2020 musí odevzdat závaznou přihlášku k návratu do školy, posílají
  jí prostřednictvím emailu v příloze třídnímu učiteli

- výuka bude probíhat od 8 hod do 11.45 hod

- děti nebudou vyučovány podle pravidelného rozvrhu, budou vypracovávat úkoly    zadané třídním učitelem pod vedením přiděleného pedagogického pracovníka

- obědy budou zajištěny, nutno ale dítě přihlásit ke stravování na Závazné přihlášce,
  kterou vám zašlou třídní učitelé. Dle počtu přihlášených žáků budeme upravovat typ
  oběda (studený/teplý oběd)

- odchod dětí ze školy je nejpozději v 16 hodin

- odpolední program bude ve stejných skupinách a ve stejné učebně, děti budou
  zůstávat v areálu školy při zajišťovaných bezpečnostních opatřeních dle pokynů
  MŠMT (dvoumetrový odstup, zabránění většímu shlukování dětí, v případě bližšího
  kontaktu nutno používat roušky).

- na základě přihlášek budou rozděleny do 15ti členných neměnných skupin dle doporučení MŠMT

- rozdělení dětí do skupin je v kompetenci vedení školy, může docházet ke spojení žáků z různých tříd a různých ročníků

- tuto skupinu dětí budou mít na zodpovědnost max. 2 pedagogičtí pracovníci, kteří se zde mohou střídat

- třídní učitelé budou pokračovat v distanční výuce a úzce spolupracovat s pedagogickým pracovníkem zodpovědným za výuku žáků z jeho třídy

- vypracovanou práci budou děti i nadále odevzdávat ke kontrole a ohodnocení třídnímu učiteli (dle stávajících dohodnutých pravidel)

 

V tuto chvíli nemůžeme odpovědět na dotazy, zda bude přítomen třídní učitel ve své třídě. Důvodem je nutnost rozdělit žáky do skupin, ale také zohlednění toho, zda je pedagogický pracovník v rizikové skupině. Budeme vše vyhodnocovat podle obdržených závazných přihlášek. Podrobnější informace vám poté poskytnou třídní učitelé.

 

Mgr. Olga Janoušková

ředitelka školy