Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Základní informace o znovuotevření školy

Vloženo: 6.5.2020 | Zobrazeno: 576x | Zatím neupraveno

Vážení rodiče,

 

škola nyní nastavuje základní provozní podmínky v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ZŠ a žáků 9. ročníků podle manuálu MŠMT vydaného dne 30. 4. 2020. 

Samozřejmostí bude zvýšená hygiena - dávkovače s dezinfekcí, jednorázové papírové ručníky, dezinfekce tříd a všech společných prostor, nošení roušek.

 

Návštěva školy je dobrovolná.

Rodiče musí žáky 1.stupně do 18.5.2020 k docházce do školy přihlásit. Poté škola žáky rozdělí do skupin, jejichž složení je neměnné do konce června a platí i pro pedagogického pracovníka. Ve skupině bude maximálně 15 žáků, každý žák bude sedět sám v lavici.

Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. 

Cílem dopolední části je vzdělávání žáků v obsahu výuky na dálku, kterou pravděpodobně bude stále zajišťovat třídní učitel. Vzdělávací aktivity ve škole zajistí pedagogičtí pracovníci (např. asistenti pedagoga, vychovatelé, učitelé). Pobyt žáka ve škole je v rozmezí 8 – 16 hodin.

S informacemi o zájmu, rozdělení do skupin a přiřazení pedagogického pracovníka rodiče osloví třídní učitelé.

 

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka tato prohlášení:

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

-  písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

- tato prohlášení vám zašlou v příloze třídní učitelé

 

Hygienické zásady

Při cestě do školy i ze školy musí být zakrytá ústa i nos, rozestupy 2 m (neplatí pro rodinné příslušníky). Před školou nesmí docházet ke shromažďování. Do školy smí jen žáci, nikoliv doprovod.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Pokud je ve třídě zachován rozestup 2 m, nemusí mít žák ani pedagog roušku. 

Budou dána pravidla pro přesuny jednotlivých skupin, pro pohyb na chodbách, návštěvy toalety a společných prostor, aby byl minimální kontakt mezi skupinami žáků i zaměstnanců školy.

Stravování zajistí škola formou studených obědových balíčků. Žáci se budou muset ke stravování přihlásit, cena je stejná jako cena běžného školního oběda. 

 

Pro žáky 9. ročníků nabízíme možnost přípravy na přijímací zkoušky na střední školy formou skupinových konzultací, které budou zaměřeny na matematiku a český jazyk. Tyto konzultace budou probíhat do termínu přijímacích zkoušek na střední školy. Konzultace povede aprobovaný učitel daného předmětu. Vzhledem k tomu, že jde pouze o konzultace, s obědovými balíčky pro 9.ročníky nepočítáme. Pro deváté třídy platí stejná hygienická pravidla včetně doručení prohlášení jako pro 1.stupeň.

Zájem o konzultace pro svoje děti potvrdí zákonní zástupci třídním učitelům nejpozději do 7.5. do 10.00 h (pokud již tak neučinili). Vyučovalo by se 1x týdně hodina matematiky a hodina českého jazyka po skupinách.Tyto skupiny budou neměnné. Prosím, přihlaste své dítě co nejdříve, abychom mohli dát dětem v brzké době rozvrh, kdy budou probíhat jejich konzultace. Předpokládané dny jsou středa a čtvrtek. Obsah a organizaci výuky budeme upravovat na základě vyhodnocení jejího průběhu, takže může docházet k různým změnám.

V 9. třídách, tak jako v ostatních, probíhá stále distanční online výuka a žáci pokračují v plnění svých úkolů napříč všemi předměty.  V tuto dobu nebudou probíhat pouze konzultace M, Č přes videohovory – webmeeting.

 

Pokud máte zájem o vytištění formuláře (čestného prohlášení), můžete si ho vyzvednout na hlavní budově základní školy v okénku, kde se vydává OČR v pracovní dny od 9-12 h.

 

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Olga Janoušková

ředitelka školyČestné prohlášení (Velikost: 268.76 kB)

Závazná přihláška (Velikost: 56.96 kB)