Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Týdenní plán 16. - 17. 3. 2020

Vloženo: 13.3.2020 | Autor: monika.bromovska | Zobrazeno: 146x | Zatím neupraveno

Dobrý den, milí rodiče,
stále vymýšlíme, jakým nejlepším kanálem se spojit s vašimi dětmi, aby mohla probíhat online výuka.
Pro mě je jednou z možností  např. Google Classroom, ale to musí mít všechny děti účet na Googlu a školní email dostávají v hodinách IT až v 5. ročníku. Škoda. Přesto bych vás chtěla požádat, zda by bylo možné, abyste dětem na Googlu email vytvořili a já bych s nimi pak komunikovala hlavně přes Google Classroom. Například od středy 18. 3. 2020.
 
Zatím bych zvolila emailové zadání, možnou kontrolu, když mi vypracované cvičení vyfotíte a pošlete a dále bych vytvořila WhatsApp skupinu Výuka 4.B, kde by děti byly každý den online od 9 - 12 hodin, kde by probíhala diskuze, výklad nepochopeného, kontrola, fotky cvičení (přímo na můj telefon-jednotlivě). Kdo z dětí nemá WhatsApp, prosím, vytvořte mu email a bude pracovat přes něj. Skupina bude komunikovat jen v pracovních dnech a jen od 9 - 12 hod.
 
Dále máme k dispozici zdarma interaktivní učebnice Nová škola a Fraus, z kterých budu také zadávat učivo. Však ty si budete muset dopředu připravit a budou sloužit jen na procvičování - např. kvíz.
Přípravu vám dopředu pošlu vždy emailem, však od pondělí budu od 9 hod vzdáleně postupně zadávat úkoly (z emailové přípravy) - Čj, M, Vl, Př a komunikovat s dětmi, jak jim to jde, psát výsledky atd. Je to naprosto nová zkušenost, prosím vás, o trpělivost a pochopení, když to hned nepůjde.
Vedení školy dále pracuje na dalších možnostech.
 
Nyní technické věci. Prosím, napište mi telefonní číslo Vašeho dítěte, který bych přidala do této skupiny Výuka 4.B. a později email dítěte.
Samozřejmě jsem nakloněna jakékoliv diskuzi, připomínkám a dotazům. Chápu, že technické možnosti jsou rozdílné, velice ráda se každému přizpůsobím.
 
Týdenní plán 16. -17. 3. 2020
pondělí 16. 3. 2020
Český jazyk
1) diktátový sešit - opsat z učebnice str. 63/5. - 4. řádek - až do konce (začíná to nebezpečně předjíždí)
2) školní sešit - 
a) napsat tuto větu a určit slovní druhy (čísla 1 - 10 psát nad slova) a určit mluvnické kategorie - u podstatných jmen rod, číslo, pád, vzor, u sloves osobu, číslo, čas.
                                        V našem podnebí nebývají kruté zimy.
b) 67/ oranžový obdélník cvičení f) - slova dávají do 6. p., čísla množného: dřívko -  v dřívkách, lýtko - v lýtkách, 
3) pracovní list (děti mají u sebe 2 - str. 46,47 a 48,49)- 46/6/a), c)
 
Matematika
1) Pětiminutovka - str.3/5. -5.- 6. sloupeček, str. 4/ 9. - 2. sloupeček
2) školní sešit -
a)  20/8. -1., 2. příklad, 
b) 37/ 20. první sloupeček - pod sebe
3) 41/ 2. druhá tabulka - obkreslit do sešitu a doplnit
Vlastivěda
Členění území České republiky
1) naučit se názvy krajů ze školního sešitu
2)  do slepé mapy si zkusit bez sešitu, učebnice (jako test) zapsat názvy krajských měst - viz příloha
3) učebnice str. Kraje a krajská města (máme různá vydání učebnic, tak budu psát nadpisy, já mám str.7, tak děti asi str. 8)
přečíst Praha
3) zápis - viz příloha
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php - na spodní liště klikněte na obrázek knížek (Moje tituly), Vlastivěda 4 - Poznáváme (je tam obrázek České republiky) - otevřít, je to zdarma na 30 dní, str. 5 u České republiky udělat cvičení označené IC
 
úterý  17. 3. 2020
Český jazyk
1) diktátový sešit - opsat 57/9. - 7. věta až konec, od Domů dorazím po jedné hodině.
2) školní sešit - 
a) 67/ 5. jen vyber podstatná jména podle vzoru město
zápis do ŠS
rod střední, vzor město
- místem, sedlem, lasa, víčka,..........
každé slovo zdůvodňovat - děti umí naši pomůcku TO  bez   jako, TA   bez   jako
3) pracovní list str. 46/7. např.: s jablky, o palmách, ....
https://www.gramar.in/cs/test.php  - čtení s porozuměním - 4. ročník - malé nebo velké písmeno
 
Matematika
1) Pětiminutovkový sešit - str. 4/9. - 3.,4. sloupeček, 5/14. 1.sloupeček = pod sebe
2) školní sešit - 
a) 41/ 3. obkresli tabulku do sešitu a doplň
b) 41/ 6. celé
https://www.matika.in/cs/test.php  - písemné sčítání pro 4. ročník
 
Přejeme klidné dny, další učivo pošlu v úterý.
Monika Bromovská, Karolina Koubíková