Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Týdenní plán 12. -13. 3. 2020 - samostudium

Vloženo: 11.3.2020 | Autor: monika.bromovska | Zobrazeno: 201x | Zatím neupraveno

Týdenní plán 12. -13. 3. 2020
čtvrtek  12. 3. 2020
Český jazyk
1) diktátový sešit - opsat z učebnice str. 63/5. - 3 řádky (končí to poddůstojnická škola)
2) školní sešit - přečíst si opět učivo od 15. ledna napsat tuto větu a určit slovní druhy (čísla 1 - 10 psát nad slova) a určit mluvnické kategorie - u podstatných jmen rod, číslo, pád, vzor, u sloves osobu, číslo, čas.
                                        Malé štěně rychle utíkalo úzkou silnicí k našemu domu.
3) pracovní list (děti mají u sebe 2 - str. 46,47 a 48,49, přikládám je také v příloze)- 46/4.,5.
 
Matematika
1) Pětiminutovka - str.3/5. -1., 2. sloupeček, str. 4/ 9. - 1. sloupeček
2) školní sešit - 20/1., slovní úloha 24/8.(ať si to děti nakreslí)
možné řešení, děti přijdou i na jiný zápis:
sklidil......180 kg
1 pytel....20 kg
naplnil.... n
n = 180 : 20
n = 9
Zahradník naplnil 9 pytlů.
3) 36/9. -                9 476
                                  .     48
Vlastivěda
Členění území České republiky
1) naučit se názvy krajů ze školního sešitu
2)  do slepé mapy si zkusit bez sešitu, učebnice (jako test) zapsat názvy krajů ČR - viz příloha
3) zápis - viz příloha - kraje + krajské město
 
pátek 13. 2. 2020
Český jazyk
1) diktátový sešit - opsat 57/9. - 6 vět
2) školní sešit - 67/ oranžový obdélník c) - s koly, mezi pádly, mezi slovy,....
každé slovo zdůvodňovat - děti umí naši pomůcku TO  bez   jako, TA   bez   jako
3) pracovní list st. 46/6.-doplnit i/y + 6 a)
 
Matematika - geometrie
1) Školní sešit - Rýsujeme trojúhelník
- str. 25/1., 25/2.
- narýsuj kružnici k (S, r = 3 cm)
- narýsuj kružnici l(S, d = 6 cm)
(pokud jsi rýsovat správně, jsou obě kružnice shodné)
 
Matematika
1) Pětiminutovkový sešit - str. 3/5. - 3.,4. sloupeček
2) školní sešit - 20/ 7. - první 3 příklady na sčítání
- 24/ 12. - první sloupeček
nadpis Přímá úměrnost
41/1. opiš a pokračuj v řadě
41/2. jen první tabulku obkresli do sešitu a doplň