Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Týdenní plán 9. - 13. 3. 2020

Vloženo: 9.3.2020 | Zobrazeno: 149x | Zatím neupraveno

A) Týdenní plán
Český jazyk
- procvičování vzorů podstatných jmen - rod střední, ženský
- str. 66 - 94
- procvičování slovních druhů, určování mluvnických kategorií

Matematika
- písemné násobení dvojciferným číslem
- str. 35-37
- přímá úměrnost
- str. 41-42

Vlastivěda
- členění území České republiky
- kraje a krajská města
 čtvrtek test: učivo Česká republika - poloha (zápis z 24.,27. 2.)
(test 16. 3.. zapiš do slepé mapy kraje ČR)

Přírodověda
- nerosty a horniny
- učeb.str. 40-41, PS str. 24
test: skupenství látek

Pracovní činnosti
- vyšívání

B) Denně aktualizované probrané učivo + přílohy(budu je přeposílat v emailu)
9. 3. 2020
1. Třídnická hodina
http://www.khsstc.cz/dokumenty/zridili-jsme-novou-infolinku-ke-koronaviru-pro-stredocesky-kraj--5698_5698_161_1.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koronavirus
2. Anglický jazyk
slovíčka, fráze, vyhledávání slov
3. Vlastivěda
do slepé mapy zapsání krajů + krajských měst, nalepení do sešitu

Slepá ,mapa  ČR, kraje - vlastivěda
4. Zpívání
5. Ranní kruh - vyprávění, monolog, umět naslouchat, reagovat

10. 3. 2020
1. Aj
2. Český jazyk
- opakování se školním sešitem látku od 15. ledna - tvary slovesa BÝT,
slovní druhy, skloňování postatných jmen rodu středního i ženského, koncovky -ami, -emi, -ími, -ými X koncovka -y, drahodamy, hlavolamy
doplňování ě/je, 
- diktát slov - vše výš uvedené
- PS (bude v emailu) - 46/4.
3. Matematika
- opakování násobení jednocif. a dvojciferným číslem
- str. 35/2. 
 6 347                      6 347                       6 347
.      6                      .    60                      .    64


- 35/3. slovní úloha - zápis, rovnice, odpověď
4. Vyšívání - zadní steh, křížkový steh
5. Přírodověda
- test (ze sešitu): skupenství látek
- str. 40 - nerosty, horniny
- zápis ze sešitu: nerosty - ...
                         horniny - ....
- PS str. 24