Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Chytrá škola s O2

Vloženo: 22.10.2019 | Autor: michal.slama | Zobrazeno: 533x | Zatím neupraveno


Projekt, který získala škola Zdenky Braunerové pro školní rok 2019/2020 podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v?oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky nejen pro žáky, učitele, rodiče, seniory ale i veřejnost.

V říjnu proběhne s žáky 5. ročníku prožitkovým programem Jsi nula!! Žáci se seznámí s pojmy šikana, kyberšikana, včetně jejich projevů a možných následků.

Také 7. ročník absolvuje prožitkový program Mediální bludiště. Žáci získají přehled o typech a kategoriích médií, naučí se pojmenovat přínosy a rizika jednotlivých typů médií, získají základní vhled do specifik internetu a sociálních médií, kde konzument je zároveň tvůrcem obsahu. Naučí se rozeznávat nežádoucí chování na straně tvůrců médií i na straně jejich „konzumentů“ . Zároveň se naučí pojmenovat naopak žádoucí chování ze strany médií.

Žáci 5. a 9.ročníku se s mediálním světem budou seznamovat prostřednictvím využívání „Kritického myšlení“. Například:  třífázovým učením, hrou, prací s textem a místním periodikem, celostátním tiskem, reklamou a nebo i  vlastní tvorbou.

 

Pro seniory je připravena aktivita - Jak na internet. Aktivitu vede zkušený lektor O. Hlavín ve spolupráci s „asistenty“ z  9.ročníku. Kdo by měl ještě zájem přijít, tak může 14.11. ve 14:30 v ZŠ ZB Roztoky.

Marie Bartulíková
20.10.2019