Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Projekty a dotace 2021/2022

Vloženo: 15.2.2022 | Zobrazeno: 20952x |

                                                                 

O2 Chytrá škola   www.o2chytraskola.cz    

      

Zahájení projektu: 1. 1. 2022  

Ukončení projektu: 31. 12. 2022

ZŠ Zdenky Braunerové získala již potřetí grant nadace O2 Chytrá škola. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání žáků v oblasti online bezpečí a na rozvoj mediální a digitální gramotnosti.

 

Naším hlavním cílem je prostřednictvím vzdělávacích aktivit rozvíjet kompetence žáků v digitálním světě, zvýšit mediální gramotnost, seznámit žáky se zásadami online bezpečí, probudit odpovědnost za vlastní chování ve virtuálním prostoru.

 

V roce 2022 proběhnou na škole vzdělávací aktivity zaměřené na mediální výchovu. Žáci 4. ročníku se seznámí s nástrahami internetu (sociální sítě, fake news, reklama, youtube). Žáci 7. ročníku získají přehled o jednotlivých typech médií (televize, tisk, internet) a dozví se, jaké jsou jejich přínosy a rizika.

 

V rámci prevence rizikového chování v digitálním prostoru proběhne v 5. ročnících edukativní představení zaměřené na kyberšikanu. Žáci 8. ročníku se zúčastní besedy týkající se prevence sextingu.

 

Žáky 9. ročníku čeká vzdělávací aktivita v oblasti finanční gramotnosti. Seznámí se se strukturou rozpočtu domácnosti a s pojmy jako internetbanking, bankomat, půjčka, úrok.

 

V rámci projektu budeme pokračovat ve workshopu Muzikanti do škol, jehož cílem je probudit v dětech zájem o hudební prostředí s využitím digitální techniky.

 

Mgr. Jana Pazderová 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Projekt SFŽP „ Učení v přírodě“ číslo žádosti 119070028

V rámci projektu učení v přírodě jsme zakoupili vyvýšené záhony, které jsme umístili u venkovní učebny na školní zahradě. Firma Baobab nám dodala sazenice bylinek a macešek na osázení a už jen chybělo vymyslet koho si na to přivoláme na pomoc z řad prvňáčků.

V úterý 7.9. 2021 šikovné ručičky dětí z 1.B s paní učitelkou Rajmonovou, kteří si přizvali na pomoc ještě další pomocníky z řad předškoláků odd. Berušek z MŠ Havlíčkova.

Děti se dozvěděly něco o bylinkách, čichali k některým, jak krásně voní a seznámili se s postupem sázení. Paní učitelky rozdělili děti do skupin, někteří si vymalovávali obrázek levandule a macešek, ostatní sázeli a postupně se všichni vystřídali. Šlo nám to pěkně od ruky a za chvilku byli záhony krásně osázené a krásné byli i obrázky dětí.


Až se bylinky rozrostou, určitě poslouží žákům při výuce, např. při přírodopisu nebo vaření.

Děkuji všem za pěknou akci a těším se na další zkrášlení společných prostor školy 

Kateřina Pišlová

     
   

-----------------------------------------------------------------------------------


Projekt: ŠKOLA PRO VŠECHNY III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017814

 

 

Využití:

  •          Speciální pedagog 3 měsíce
  •          Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  •          Doučování žáků
  •          Čtenářský klub
  •          Projekt mimo školu
  •          Zahraniční stáž pedagogů
  •          Odborně zaměřená setkání

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.