Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Nahlédnutí do spisu


Rodiče mají možnost se ve věci přijímacího řízení svého syna /své dcery vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v hlavní budově školy na Školním náměstí 470 dne ........ v kanceláři školy.

Upozornění:

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.