Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Školní metodik prevence


BC. PAVLÍNA MUDROCHOVÁ - ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Vztahy nás provází celým životem.
Podle kvality a naplněnosti vztahu se cítíme dobře nebo špatně.
Vztahy nás obohacují, vzdělávají, poskytují nám zkušenost, učí nás spolupracovat, učí nás naslouchat sobě i druhým.
Cílem mé práce je kultivovat a pečovat o vztahy v naší škole, což považuji za primární prevenci všech patologických jevů.

Náplň práce:

  • Spolupracovat s učiteli na pozitivní, tvořivé atmosféře
  • Zlepšovat a posilovat pozitivní klima jednotlivých tříd
  • Spolupracovat s učiteli a asistenty pedagoga na sociálních vazbách ve třídě
  • Vytvářet nabídku seminářů a workshopů pro pedagogy a žáky, zajišťovat jejich následnou realizaci
  • Prevence užívání návykových látek, sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program 2019/20 k nahlédnutí zde (Velikost: 196.82 kB).

Bc. Pavlína Mudrochová

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

E-mail: pavlina.mudrochova@zszb.cz