Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
2
Dnes:
54
Posledních 7 dní:
1956
Posledních 30 dní:
11593
Celkem:
351476

Projekt Bezpečná školaV rámci dotačního programu Primární prevence vyhlášené Středočeským krajem, škola požádala o dotaci na program, který budeme realizovat od dubna 2018 do června 2019.

Cílem projektu je zrealizovat dlouhodobý program zaměřený na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků v naší škole. Naším dlouhodobým cílem je zajištění efektivní primární prevence, která pomůže těmto rizikům předcházet, případně je včasně a efektivně řešit. S velkým nárůstem počtu žáků ve škole a nedostatku prostoru dochází v tomto prostředí ke zvýšené psychické zátěži nejen pedagogů, ale i žáků školy. Tato situace se nejen zdá, ale již je v současnosti riziková nejen z hlediska možného nárůstu sociálně nežádoucích jevů, ale i rizik kolem bezpečného klimatu ve škole, ale i rizikového chování žáků.

Velkou pozornost chceme věnovat žákům 1. stupně, protože ty si škola může ještě postupně vychovat tak, aby pro žáky bylo standardní dodržování určitých norem a pravidel, nebude opomenuta ani práce s žáky 2. stupně.  Stejnou pozornost chceme věnovat i práci s rodiči, protože i ty si můžeme naklonit ke spolupráci.

Spolupracujícími organizacemi budou Život bez závislostí, o. p. Magdaléna, Jules a Jim z.s. a Odyssea z.s.