Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Informace - přístavba žalovské školní budovy

Vloženo: 3.4.2019 | Autor: michal.slama | Zobrazeno: 2241x | Zatím neupraveno

Vážení rodiče,

vzhledem k blížícímu se zahájení přístavby žalovské školní budovy vám posílám základní provozní informace. Stavba bude zahájena v pondělí 8.4.2019. Dle informací poskytnutých zřizovatelem (Městský úřad Roztoky) se předpokládá, že stavební práce potrvají do konce letních prázdnin. Kapacita školy bude navýšena o 3 učebny.

 

Provoz školní jídelny v Žalově bude ukončen po výdeji obědů v pátek 5.4. Od pondělí 8.4. bude zajištěno náhradní stravování v prostorách třídy 3.A za dodržení všech hygienických podmínek, které byly schváleny a povoleny Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. Obědy se pro žáky a zaměstnance školy budou připravovat v roztocké jídelně. Pokrmy budou dováženy v gastronádobách a v termoboxech. Transport pokrmů, řádně uložených příborů a potřebného vybavení budou zajišťovat pracovníci Městského úřadu Roztoky. Dovoz jídel bude probíhat ve 2 obrátkách dle rozvrhu žáků. Výdej jídla bude škola následně koordinovat dle časového harmonogramu tak, aby se všichni žáci plynule naobědvali – časový harmonogram se vůči stávajícímu času nemění, zůstává stejný (myšleno např. časy obědů pro družinu). Vzhledem k menší kapacitě míst ve třídě je ale nutno počítat s jistou časovou rezervou.

Dočasné náhradní stravování žáků v žalovské školní budově bude probíhat v souladu s požadavky stanovenými v § 23 a § 24 zákona č. 258/2000 Sb. a v souladu s požadavky stanovenými v kapitole II čl. 4 odst. 2 a v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.

Stávající způsob odhlašování obědů se po dobu přístavby nemění. Výdej obědů v první den nemoci dítěte bude možný pouze v roztocké jídelně v čase 11.15 – 11.30.

Provoz tělocvičny nebude pro výuku přerušen. Bude zajištěn bezpečný vnější vstup do tělocvičny přes školní dvorek.

Vstup do školy – stavební firma vystaví bezpečné zakrytí vstupu do školní budovy.

Dopravní omezení – Městský úřad Roztoky zajistí potřebná opatření a dopravní značení. Zvažte, prosím, nutnost automobilové dopravy vašich dětí do školy, resp. vjezd do Zaorálkovy ulice směrem ke škole. Dbejte, prosím, zvýšené pozornosti a opatrnosti před školou i v blízkém okolí.

Poučení o bezpečnosti žáků – všichni žáci naší školy budou svými třídními učitelkami poučeni o bezpečnosti a vhodném chování ve škole i přilehlém okolí školy. 

 

Děkuji všem za pochopení, spolupráci a trpělivost. Věřím, že vaše děti situaci pod vedením našich pedagogů dobře zvládnou. Pro všechny- děti, učitele i ostatní zaměstnance žalovské školy- bude situace náročná. Odměnou nám pak všem budou nové výukové  prostory.

 

V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit.


Mgr. Marie Kubánková

zástupkyně ředitelky školy
marie.kubankova@zszb.cz

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.