Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
4
Dnes:
149
Posledních 7 dní:
2738
Posledních 30 dní:
10733
Celkem:
285633

EVVO


PROGRAM EKOŠKOLA

Naše škola je přihlášena do programu Ekoškola. Program EKOŠKOLA je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

 

ORNITA

Ptáci na obzoru - 15., 17., 18.10.2018

Krkavcovití - 27., 28.11. 2018 

Šplhavci  - 27.2., 13.3. 2017

Vodní ptáci - 5., 6.10. 2016
 

Desatero sov - první přednáškový den

Desatero sov - druhý přednáškový den

Kam ptáci letí - první přednáškový den

Kam ptáci letí - druhý přednáškový den

  

SOUTĚŽ S BATEM V RÁMCI EVVO

V rámci Enviromentální výchovy je škola stále zapojena do soutěže ve sběru baterií SOUTĚŽ S BATEM. Cílem je realizace zpětného odběru baterií a osvětě s nakládáním odpadů. V obou budovách základní školy jsou umístěny zelené boxy na baterie. Děkujeme za spolupráci.

 Baterie

SOUTĚŽ S POPELOU - SBĚR PAPÍRU V RÁMCI EVVO

Cílem „Soutěže s panem Popelou" je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru ve školách. Úkolem školy je nasbírat co největší množství papíru.
Škola pořádá jednorázové akce sběru papíru.

 Popela

RECYKLOHRANÍ

Naše škola je zapojena do recyklačního programu "RECYKLOHRANÍ", jehož cílem je vytvořit u dětí pozitivní vztah k životnímu prostředí. V tomto roce jsme se zapojili do soutěží zaměřených na tříděný odpad, sběr papíru, sběr baterií, literárních soutěží v programu Recyklohraní.
Velice děkujeme všem dětem i rodičům za podporu a spolupráci.

 

Recyklohraní