Kotva
COVID-19
 
 
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 

Testování 22. a 29. listopadu 2021

Vloženo: 18.11.2021 | Zobrazeno: 299x

Vážení rodiče,

dne 1.listopadu 2021 vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území okresu Praha-západ proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu testování žáků základních škol na onemocnění covid-19.
Dále pokračuje testováním i ve dnech 22. a 29. listopadu 2021.


Naší škole se podařilo zajistit kapacitu laboratoře Aesculab, takže testování proběhne metodou PCR testů pro ty žáky, jejichž rodiče vyplnili a odevzdali informovaný souhlas. Ostatní žáci budou otestování formou antigenních testů.


Pokud si nepřejete, aby Vaše dítě bylo testováno, sdělte tuto informaci škole oficiální cestou (Bakalář, žákovská knížka, omluvný list, email s elektronickým podpisem, …). Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ ČR k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních žáků).


Testování nemusí podstoupit žáci, kteří splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost – po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Testovat se dále nemusí žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný.

Více konkrétních informací k testování obdržíte od třídních učitelů nebo najdete na webových stránkách školy.


Mgr. Olga Janoušková
ředitelka školy