Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Příměstský tábor Po stopách kněžny Ludmily

Vloženo: 3.9.2021 | Zobrazeno: 93x

Příměstský táborPo stopách kněžny Ludmily

Cílem volnočasových setkávání v době letních prázdnin byla zejména podpora vzájemného porozumění a soužití dětí, jejich zájmu a otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti místa a okolí. Letošní školní rok byl zároveň rokem sv. Ludmily. Pro naši roztockou školu je to velmi významná událost. Víkendové tvořivé dílny a akce, které se měly uskutečnit v průběhu školního roku, se přesunuly na dobu letních prázdnin a za proměnily se v tvořivá setkání během letních putování a příměstského tábora.

Děti v prostoru farní zahrady a na louce u roztockého kostela tiskly, malovaly, kreslily či vyšívaly. Hrály nejen pohybové hry vycházející z dramatizace textu, ale i spoustu dalších her. Na faře vznikla improvizovaná učebna, kde pod vedením speciálního pedagoga probíhaly čtenářské dílny zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním, a ve farní kuchyni hospodařily jednotlivé družinky a chystaly nám obědy.

            Táborová setkávání se odvíjela od textů zaměřených na důležité okamžiky Ludmilina života, na její dětství, o kterém se můžeme jen domýšlet, poté jsme spolu se svatebním průvodem zvesela putovali na Levý Hradec a prozkoumávali toto místo s průvodci. Čekalo nás také setkání s archeology a vlastní archeologické pokusy v Ledčici. S Ludmilou – matkou a Ludmilou – babičkou jsme během následujících dnů prožívali radostné i smutné chvíle jejího života. Pozorovali jsme západ slunce i hvězdnou oblohu nad Budčí. Po každé tmavé noci pak přichází ráno a s ním naděje. Na místě jako je Budeč je to téměř hmatatelné. Věděla to Ludmila, po ní další a další generace, které významně ovlivnila svým odkazem, z kterého můžeme čerpat i my.

Jitka Ramdanová