Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Distanční výuka – od 14. 10. 2020

Vloženo: 13.10.2020 | Zobrazeno: 418x

Naše škola se rozhodla sjednotit výukovou platformu pro distanční výuku. Tou se oficiálně stalo Google prostředí.

Distanční výuka probíhá v hlavních a naukových předmětech přes Google učebnu a formou on-line vysílání přes Google meet. Je organizována dle rozvrhů, vytvořených pro účely distanční výuky. Tyto rozvrhy naleznete na nástěnce třídy v Bakaláři.

 

OMLOUVÁNÍ Z VÝUKY 

Žáci jsou povinni se účastnit výuky, a to i distanční. Z distanční výuky se mohou omluvit pouze žáci, kteří jsou nemocní. Pouhá karanténa není důvodem pro neúčast na distanční výuce. 

KOMUNIKACE S RODIČI A ŽÁKY 

Komunikace se zákonnými zástupci žáků bude probíhat především přes třídního učitele prostřednictvím Bakalářů.

 

 

Online vysílání bude probíhat cca v rozsahu 50% standardní prezenční výuky. V případě, že děti mají předmět v rozvrhu jedenkrát týdně, bude on-line vysílání vedeno jednou za 14 dní. Online vysílání nebude probíhat v klasických vyučovacích hodinách, ale v kratších časových úsecích.

Zbylá výuka bude probíhat přes Google učebny formou zadávání práce, úkolů, kvízů, testů a jejich následného odevzdávání.

Výchovné předměty se nebudou vyučovat V případě dlouhodobého uzavření školy by však vyučující těchto předmětů zadali žákům práci tak, aby mohli být klasifikováni.

 

Mgr. Olga Janoušková

ředitelka školy