Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Prevence školy - říjen 2019

Vloženo: 22.10.2019 | Autor: michal.slama | Zobrazeno: 174x | Zatím neupraveno

V měsíci říjnu na naší škole proběhlo v rámci preventivního programu školy několik workshopů a přednášek, jak pro učitele, tak samozřejmě hlavně pro děti.

Říjen jsme začali s panem Kolcunem a jeho seminářem Řešení konfliktních situací pro učitele. Tímto panu Kolcunovi děkujeme za dovednosti a vědomosti, které jsme na jeho semináři získali.

Děti z pátých tříd shlédly divadelní představení divadla Fórum Jsi nula! Chytré telefony jsou dnes nedílnou součástí života našich dětí a toto představení se zaměřuje na kyberšikanu a na nebezpečí sociálních sítí. Divadlo Fórum pracuje interaktivně, děti nejdříve viděly divadelní hru a pak se herci s dětmi bavili o jednotlivých částech a situacích ve hře a ptali se jich, kdy podle jejich názoru se dalo udělat něco jinak. Jak měl hoch, který ve hře je šikanovaný, postupovat a koho měl požádat o pomoc. Děti si pak role samy zkoušely a herci s dětmi znovu přehrávali stěžejní situace z děje. Toto představení bylo zafinancováno z projektu O2 chytrá škola, který díky Marii Bartulíkové škola získala. Díky tomu máme možnost se v tomto roce zaměřit na mediální gramotnost, kritické myšlení.

Jednotlivé třídy na prvním stupni měly seminář Zdravovědy. V tomto hodinovém bloku se děti seznámily se základy první pomoci. Co dělat, když je člověk v bezvědomí, jak ovázat ránu a komu zavolat o pomoc. Děkujeme výborným záchranářům z neziskové organizace Helpík, kteří skvěle s dětmi pracují a předávají jim zkušenosti ze své praxe. Děti některých čtvrtých a pátých tříd měly seminář dvouhodinový a výklad podrobnější. Učitelé prošli seminářem První pomoci v přípravném týdnu – pan Stronček je výborný lektor s mnoha zkušenostmi.

V hodinách vaření pro 8. třídy proběhla přednáška o zdravé výživě s ochutnávkou. A to v rámci projektu Zdraví do škol. Paní Mačková, poradkyně pro výživu, dětem přiblížila potřebu zdravého stravování. Mluvila s dětmi na téma diet a anorexie, což je v tomto věku téma poměrně aktuální. Během semináře si děti samy zkusily připravit pomazánky a saláty.

V rámci spolupráce s Roztockou Českou spořitelnou naše 4.C pracuje na své finanční gramotnosti. Za podpory a vedení pracovníka České spořitelny, pana Slavíka, děti získaly od banky půjčku a teď vymýšlí podnikatelský záměr, aby půjčku splatily a přitom vydělaly.

V rámci školního projektu Co se stalo 17. listopadu? do školy zavítala historička Marta Edith Holečková, která dětem ze 7.B přiblížila práci s pamětníky a historickými materiály z doby 1989.

Ve spolupráci s Člověkem v tísni jsme jako škola získali plakáty a filmy z revoluční doby a s dětmi v rámci českého jazyka, občanské výchovy, světa práce a dějepisu nahlížíme téma z různých stran.

 

Pavlína Mudrochová

Prevence ZŠZB